અમારો ઇતિહાસ - સિચુઆન ચાઇનાબેઝ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ કો., લિ.
  • કંપનીની સ્થાપના

  • કંપનીએ આયાત અને નિકાસનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો

  • મોટા પાયે તબીબી સાધનોની આયાત પૂર્ણ કરી

  • મેડિકલ બેડના નિકાસ મૂલ્યમાં ઝડપથી વધારો થયો છે

  • કસ્ટમ્સ ક્લાસ A એન્ટરપ્રાઇઝ તરીકે ઓળખાય છે

  • 5 કાર્યાત્મક ઇલેક્ટ્રિક મેડિકલ બેડ ડિઝાઇન પૂર્ણ અને સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ

  • COVID-19 ઇટાલી સરકારને સમર્થન આપે છે

  • નવા તાજ રોગચાળા સામે લડવું, ક્રોએશિયામાં પરીક્ષણ રીએજન્ટ્સ અને નર્સિંગ સાધનોની નિકાસ પૂર્ણ કરો

  • અમે માર્ગ પર છીએ